FYR OPP FORBRENNINGEN

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 15 -

Start med den førs­te øvel­sen, gjør så man­ge re­pe­ti­sjo­ner du kla­rer på 45 se­kun­der, og hvil i 15 se­kun­der. Fort­sett til du har av­slut­tet alle tre øvel­ser; gjen­ta til du har ut­ført to­talt tre sett.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.