Ett­beins he­vet hofte­løft

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 15 -

Sitt med ar­me­ne og skuld­re­ne på en benk bak deg, bøy­de knær og føt­te­ne flatt på gul­vet; løft venst­re fot med kne­et bøyd i 90 gra­der ( A). Press gjen­nom høy­re hæl for å løf­te hof­te­ne til de er pa­ral­lel­le med gul­vet, og knip ba­ken ( B). Hold, og vend sak­te til­ba­ke til start. Gjen­ta på den and­re si­den ved be­gyn­nel­sen av nes­te mi­nutt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.