Ro­ing til pullup

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 15 -

Sitt un­der en stø­dig vekt­stang med føt­te­ne flatt i gul­vet og knær­ne bøyd i 90 gra­der; ta tak i stan­gen med over­hånds­grep og løft hof­te­ne så krop­pen dan­ner en rett lin­je fra skuld­re­ne til knær­ne ( A). Dra med ar­me­ne for å løf­te brys­tet til stan­gen ( B). Hold, og før hof­te­ne sak­te bak­over til de er rett un­der skuld­re­ne ( C). Vend til­ba­ke til start og gjen­ta.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.