Skøyte­hopp med ro­ta­sjon

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 15 -

Stå med føt­te­ne i hofte­bred­de, svak bøy i knær­ne og ar­me­ne langs si­de­ne ( A). Hopp opp og ro­ter 90 gra­der til venst­re, land på venst­re fot og sving ar­me­ne tvers over krop­pen og høy­re fot bak venst­re ( B). Vend raskt til­ba­ke til start­po­si­sjon og gjen­ta på den and­re si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.