Ed­der­kopp­ut­fall

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 15 -

Plas­ser hen­de­ne i skul­der­bred­des av­stand på gul­vet og strekk ut bei­na bak deg slik at krop­pen dan­ner en rett lin­je ( A). Stram ma­gen og før venst­re fot til ut­si­den av venst­re hånd mens du hol­der hof­te­ne pa­ral­lel­le med gul­vet ( B). Hold, og vend til­ba­ke til start og gjen­ta på den and­re si­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.