SVI AV FLE­RE KA­LO­RI­ER

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 15 -

Gjør så man­ge re­pe­ti­sjo­ner av den førs­te øvel­sen som mu­lig på 20 se­kun­der, og hvil i 10 se­kun­der; gjen­ta med den and­re øvel­sen, og fort­sett å al­ter­ne­re i to­talt seks mi­nut­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.