Ett­beins ru­mensk mark­løft

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 16 -

Stå med din venst­re side vendt mot land­mi­nen og hold stan­gen foran lå­re­ne med venst­re hånd. Med strak rygg og brys­tet opp løf­ter du venst­re bein bak deg til det er pa­ral­lelt med gul­vet idet du bøy­er deg fram­over og sen­ker stan­gen. Når stan­gen er un­der høy­re kne, sen­ker du venst­re bein og rei­ser deg for å ven­de til­ba­ke til start. Det er én re­pe­ti­sjon; gjør fem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.