Splitt­kne­bøy med bred stil­ling

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 16 -

Stå med din venst­re side vendt mot land­mi­nen, stan­gen i venst­re hånd, føt­te­ne i skul­der­bred­de og venst­re bein for­skjø­vet 60 til 75 cm bak høy­re. Med beg­ge bei­na stra­ke og venst­re hæl løf­tet bøy­er du høy­re kne og sen­ker venst­re kne mot gul­vet, mens du hol­der ryg­gen opp­reist. Re­ver­ser be­ve­gel­sen for å ven­de til­ba­ke til start. Det er én re­pe­ti­sjon; gjør fem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.