«Æhh, hvor i all ver­den...?»

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 16 -

Ikke sik­ker på om tre­nings­sen­te­ret ditt har en? Hold ut­kikk et­ter noe som ser ut som en pla­te med et smalt me­tall­rør fes­tet til top­pen av den. Du plas­se­rer den ene en­den av en vekt­stang in­ne i det­te rø­ret, noe som gjør at du kan be­ve­ge stan­gen i alle ret­nin­ger fra den mot­sat­te en­den. Hvis det ikke fin­nes noen, så bare lag noe som lik­ner på en landmine: Press et sam­men­bret­tet hånd­kle inn i et hjør­ne av rom­met og still den ene en­den av en vekt­stang mot det og – voi­là! du har det sam­me.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.