Landmine-ro­ing med splitt­stil­ling

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 16 -

Stå med din venst­re side vendt mot land­mi­nen, stan­gen i venst­re hånd og venst­re fot for­skjø­vet 60 til 75 cm bak høy­re. Hold ryg­gen rett og venst­re arm ut­strakt og len deg fram­over til over­krop­pen er i 45 gra­ders vin­kel mot gul­vet, bøy kne­et litt. Uten å be­ve­ge bei­na el­ler over­krop­pen drar du stan­gen opp til den be­rø­rer tre­nings­top­pen din. Det er én re­pe­ti­sjon; gjør fem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.