Stå­en­de landmine-press med splitt-stil­ling

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 16 -

Stå vendt mot land­mi­nen. Med rett rygg bøy­er du knær­ne for å ta opp stan­gen, og så rei­ser du deg. Plas­ser stan­gen foran din høy­re skul­der, og ta et skritt på ca. 50 cm med høy­re fot bak venst­re fot. Det­te er start­po­si­sjo­nen din. Press stan­gen opp til ar­men din er fullt ut­strakt, og senk den for å ven­de til­ba­ke til start. Det er én re­pe­ti­sjon; gjør fem.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.