Svi av enda fle­re ka­lo­ri­er

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 17 -

Pass på at du le­ner deg til­ba­ke til klok­ka 1 el­ler 2 på slut­ten av hvert ro­tak – da kan du for­bren­ne 15 pro­sent fle­re ka­lo­ri­er, iføl­ge forsk­ning i Jour­nal of Hu­man Kine­tics.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.