Start her

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 18 -

6/ Re­ver­ser be­ve­gel­sen for å føre vek­ten til­ba­ke mel­lom bei­na, og fort­sett som en fly­ten­de be­ve­gel­se.

5/ La driv­kraf­ten bære kett­le­bel­len til nes­ten bryst­høy­de, til krop­pen din er i en rett lin­je og kjer­nen stram­met.

4/ Sving vek­ten foran deg, hold ar­me­ne stra­ke, men ikke låst.

1/ Stå opp­reist og hold hånd­ta­ket med beg­ge hen­der og føt­te­ne plan­tet godt i gul­vet i skul­der­bred­des av­stand.

2/ Hold ryg­gen rett og vipp deg fram­over fra hof­te­ne for å føre vek­ten mel­lom bei­na (til un­der­ar­me­ne be­rø­rer inn­si­den av lå­re­ne).

3/ Før hof­te­ne kraft­fullt fram­over og knip ba­ken for å rei­se deg opp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.