Arm­strekk over ho­det

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 19 -

Ta tak i et hånd­tak med hver hånd og snu deg så du ven­der bort fra an­ker­punk­tet. Plas­ser føt­te­ne i en splitt­stil­ling og rett ut ar­me­ne til knytt­ne­ve­ne er om­trent ved øye­nivå og det er spen­ning i bån­de­ne ( A). Hold al­bu­ene i skul­der­bred­des av­stand og pe­ken­de fram­over og stram ma­gen, mens du le­ner deg fram­over og sak­te bøy­er ar­me­ne til 90 gra­der ( B). Re­ver­ser be­ve­gel­sen og hold over­ar­me­ne i ro. Det er én re­pe­ti­sjon. Gjør 10.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.