Hofte­hev

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 19 -

Sitt på gul­vet vendt mot an­ker­punk­tet og stikk beg­ge hæ­le­ne inn i fot­hvi­ler­ne. Legg deg flatt ned på ryg­gen med knær­ne bøyd og ar­me­ne langs si­de­ne ( A). Stram ma­gen og knip ba­ken, og press gjen­nom hæ­le­ne for å løf­te hof­te­ne ved å trek­ke føt­te­ne mot deg, til krop­pen dan­ner en rett lin­je fra knær­ne til skuld­re­ne ( B). Senk deg sak­te til­ba­ke til start­po­si­sjo­nen. Det er én re­pe­ti­sjon. Gjør 10, og hold den sis­te re­pe­ti­sjo­nen i 10 se­kun­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.