STILL INN SE­TET

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 21 -

Stå ved si­den av syk­ke­len og legg hån­den på top­pen av hofte­bei­net. Høy­den på se­tet bør være den sam­me som hofte­bei­net ditt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.