JUS­TER STY­RET

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 21 -

Løft syk­kel­sty­ret til en­ten sam­me høy­de som se­tet el­ler bare litt høy­ere. Får du smer­ter i kors­ryg­gen, løft sty­ret litt høy­ere for å lind­re ube­ha­get.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.