Speil, speil

Women's Health treningsguide 2018 - - Kapittel 21 -

Om mu­lig bør du plas­se­re syk­ke­len din mot et speil, slik at du kan se deg selv. Hvis ikke det er mu­lig, be­var kon­sen­tra­sjo­nen ved å luk­ke øyne­ne fra tid til an­nen un­der rit­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.