For­stå yoga

Yoga for alle - - Introduksjon -

Det kom­plet­te yo­ga­sys­te­met be­står av fire gre­ner: ra­ja (sinn), bhak­ti (hen­gi­ven­het), kar­ma (hand­ling) og jna­na yoga (kunn­skap). Av dis­se fire gre­ne­ne er ra­ja yoga – sin­nets yoga – mest prak­ti­sert i den vest­li­ge ver­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.