Klas­sis­ke po­si­sjo­ner

Yoga for alle - - Introduksjon -

Det­te er noen av de mest vel­kjen­te, klas­sis­ke po­si­sjo­ne­ne som har va­ert brukt i hatha yoga i år­hund­rer. Po­si­sjo­ne­ne har ef­fekt på uli­ke de­ler av krop­pen og bi­drar sam­men til tøy­ing og styr­king av hele krop­pen.

Sala­bhasa­na – gress­hop­pe (side 86–87)

Bhu­jan­gasa­na – ko­bra (side 84–85)

Vrk­sasa­na – tre­et (side 100–101)

Sirasa­na – hode­stå­en­de (side 116–117)

Sarvan­gasa­na – skul­der­stå­en­de (side 68–69)

Halasa­na – plo­gen (side 70–71)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.