Å pus­te rik­tig

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Vår ho­ved­puste­mus­kel er mel­lom­gul­vet (dia­frag­ma). Det er en kup­pel­for­met mus­kel som skil­ler brys­tet fra ma­gen og sit­ter mel­lom bryst­bei­net og den ned­re de­len av brys­tet. På inn­pust trek­kes mel­lom­gul­vet ned og fla­ter ut. Sam­ti­dig løf­ter og ut­vi­der brys­tet seg, og luft trek­kes inn og fyl­ler den ut­vi­de­de plas­sen i bryst­hu­len.

På ut­pust sky­ves mel­lom­gul­vet opp og blir kup­pel­for­met igjen. Brys­tet sen­kes når musk­le­ne mel­lom ribbei­na slap­per av. Det re­du­ser­te vo­lu­met i brys­tet fø­rer til at luf­ten sky­ves ut av lun­ge­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.