HVA SIER GURUEN?

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Hold bryst og skuld­re av­slap­pet. Be­ve­gel­sen kom­mer fra ma­gen.

Ta en pau­se og legg deg ned hvis du fø­ler deg ør. Pass på at du ikke pum­per for fort. Fo­ku­ser på var­men som ska­pes i ma­gen, og som sti­mu­le­rer energi­fly­ten i krop­pen.

Start med tre om­gan­ger med 20 pust

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.