Av­slap­nings­po­si­sjo­ner

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Av­slap­nings­po­si­sjo­ner bru­kes før, un­der og i slut­ten av tre­nin­gen. De får nerve­sys­te­met og luft­vei­ene til å slap­pe av, og gir kropp og sinn ny ener­gi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.