Bar­nets po­si­sjon

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker - Ba­lasa­na

Bar­nets po­si­sjon får rygg­ra­den til å slap­pe av og strek­ke seg. Ho­det er ro­lig og pan­nen be­rø­rer gul­vet. Bar­nets po­si­sjon er mot­po­si­sjo­nen til hode­stå­en­de og po­si­sjo­ner som bøy­er bak­over. Bar­nets po­si­sjon kan også bru­kes når du tren­ger en pau­se un­der trening, for­di den gir ny ener­gi og sti­mu­le­rer hele krop­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.