Be­kvem­me­lig­het

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Hvis du sy­nes det er ube­ha­ge­lig å lig­ge ut­strakt på gul­vet, kan du lig­ge i savasa­na med knaer­ne truk­ket opp og føt­te­ne en hofte­bred­de fra hver­and­re. Det­te er mer be­ha­ge­lig for ned­re rygg, som der­med kan lig­ge flatt mot gul­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.