Å be­stem­me seg

Yoga for alle - - Grunnleggende Teknikker -

Et av de vik­tigs­te prin­sip­pe­ne i yoga er gode gjer­nin­ger og tan­ker. Tenk at du gjør øvel­se­ne dine for noe el­ler noen som in­spi­re­rer deg, der­med får tre­nin­gen en stør­re be­tyd­ning.

Gjør kor­te øk­ter, men ofte, og velg et sted der du tri­ves og ikke blir for­styr­ret

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.