Øy­e­øvel­ser

BRA FOR: Av­slap­pen­de og styr­ken­de for øyne­ne og be­ro­li­gen­de for sin­net

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - ØYERULLING, HÅNDFLATEØVELSE OG FOKUSERING

Dis­se øvel­se­ne er til stor nyt­te for alle, spe­si­elt om du bru­ker bril­ler, job­ber ved en data­ma­skin, til­brin­ger mye tid i kuns­tig lys el­ler ser mye på tv. Av­slutt all­tid øye­øvel­se­ne med hånd­flate­øvel­sen for å gi øyne­ne ro, ener­gi og av­lap­ning. Å stir­re på et punkt hjel­per deg også å ut­vik­le fo­kus på kort og lang av­stand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.