HVA SIER GURUEN?

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Sitt med ryg­gen og ho­det rett og fo­ku­ser på pus­ten når du for­be­re­der deg på øy­e­øvel­ser.

Åp­ne øyne­ne igjen og og be­veg blik­ket i sirk­ler. Gjør 5–10 sirk­ler med sola.

Lukk igjen øyne­ne, pust dypt et par gan­ger og gjen­ta 5–10 gan­ger mot sola.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.