Nakke­øvel­ser

BRA FOR: Lø­ser opp spen­nin­ger i hode og nak­ke

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - TØYINGER

I nak­ken fin­nes alle nerve­ba­ne­ne i krop­pen, og der­med de nev­ro­lo­gis­ke vei­ene mel­lom ind­re or­ga­ner, ar­mer, bein og hjer­ne. Man­ge får fort spen­nin­ger i nak­ken og øvre del av ryg­gen. Dis­se enk­le øvel­se­ne har god og dyp ef­fekt på både fy­sis­ke og men­ta­le spen­nin­ger.

Gjør hver be­ve­gel­se 5–10 gan­ger, bort­sett fra nakke­sirk­le­ne: gjen­ta dis­sa tre gan­ger til hver side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.