Bro­en

BRA FOR: Lø­ser opp spen­nin­ger i rygg, nak­ke og skuld­re

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - SETU BANDASANA

Setu be­tyr bro og ban­da be­tyr å for­me. Den­ne po­si­sjo­nen skal alt­så fore­stil­le det å byg­ge en bro. Den gjør rygg­ra­den sterk, sam­ti­dig som den åp­ner opp brys­tet. Den for­be­re­der også krop­pen på de mer kre­ven­de bak­over­bøy­in­ge­ne på side 82-93 og 126-135.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.