HVA SIER GURUEN?

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Hold bak­si­den av skuld­re­ne i gul­vet, brys­tet åpent og ar­me­ne struk­ket ut. Lig­gen­de vri kan også gjø­res som en dy­na­misk be­ve­gel­se med pust. Pust ut mens du le­ner krop­pen til si­den, og inn når du kom­mer til­ba­ke til midt­en. Gjen­ta 3 gan­ger på hver side når du gjør øvel­sen på den­ne må­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.