Sit­ten­de ryg­g­rads­vri

BRA FOR: Tøy­er bein og hof­ter

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Den­ne vrid­nin­gen my­ker opp rygg­ra­den og rygg­mus­ku­la­tu­ren, og gjør deg my­ke­re i rygg, bein og hof­ter. Mer avan­ser­te vrid­nin­ger fin­nes på side 96-99.

1Sitt med bei­na struk­ket ut foran deg. Strekk ar­me­ne ut til si­den i skul­der­høy­de med hånd­fla­te­ne vendt frem­over, og pust inn.

2Pust ut når høy­re hånd når venst­re fot el­ler bein, strekk venst­re arm bak deg og vri over­krop­pen og ho­det til venst­re. Se på venst­re hånd. Pust inn og gå til­ba­ke til start.

3Gjen­ta trinn 2, men mot høy­re. For å full­fø­re en run­de, pus­ter du inn og går til­ba­ke til start. Gjør 5-10 run­der, og øk has­tig­he­ten grad­vis.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.