Kat­ten og ti­ge­ren

BRA FOR: Smi­dig­het i skuld­re, nak­ke og rygg­rad

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Dis­se po­si­sjo­ne­ne øker styr­ken i hånd­led­de­ne og bek­ken­bun­nen, styr­ker ma­gen og sti­mu­le­rer sir­ku­la­sjon og for­døy­el­se. De gir økt ba­lan­se og kon­sen­tra­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.