Om­vendt V

BRA FOR: Styr­ker rygg, ar­mer og skuld­re

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Dis­se po­si­sjo­ne­ne er gode for­be­re­del­ser for sol­hil­se­ner og hode­stå­en­de (se side 62-67 og 114-117). Gjør trinn 1 og 2 for dow­n­ward fa­cing dog, etter­fulgt av bar­nets po­si­sjon (se side 30), el­ler fort­sett til trinn 3 og 4.

Gjen­ta hver del av øvel­se­ne slik de er for­klart

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.