Dy­na­mis­ke dype kne­bøy

BRA FOR: Tøy­er bein og ar­mer be­nen og ar­mar­na

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Den­ne øvel­sen tøy­er bei­na og ar­me­ne, lø­ser opp spen­nin­ger i skuld­re, nak­ke, rygg og rygg­rad og hjel­per mot luft i ma­gen.

2Pust ut og rett ut bei­na, løft hof­te­ne og før brys­tet mot bei­na til is­sen pe­ker mot gul­vet. Bøy så langt du kla­rer med rett rygg. Pust inn, bøy knaer­ne og prøv igjen for å full­fø­re en run­de. Gjen­ta 5 til 10 gan­ger.

1Stå på huk med føt­te­ne cir­ka 60 cm fra hver­and­re. Ta tak med hen­de­ne på inn­si­den av føt­te­ne og press ar­me­ne for­sik­tig mot inn­si­den av bei­na for å tøye hof­te­ne. Pust inn, løft brys­tet og la hof­te­ne syn­ke mot gul­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.