HVA SIER GURUEN?

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Pass på at beg­ge fot­så­le­ne har kon­takt med gul­vet når du ret­ter ut bei­na og bøy­er krop­pen frem­over.

Fo­ku­ser på be­ve­gel­sen i rygg­ra­den. Legg fing­re­ne un­der fot­bla­de­ne når du skal hol­de i føt­te­ne dine.

Gjen­ta øvel­sen 5–10 gan­ger

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.