En in­tro­duk­sjon til sol­hil­sen

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - SURYA NA­MAS­KAR

Sol­hil­sen er en se­rie med 12 fy­sis­ke be­ve­gel­ser som be­står av va­rie­ren­de bak- og frem­over­bøy­in­ger som tøy­er og strek­ker rygg­ra­den og bei­na.

Sol­hil­sen er en kom­plett øvel­se i seg selv. Den kan ses som en bønn til so­len og vårt ind­re lys: surya be­tyr «sol» og na­mas­kar «en hil­sen». De 12 be­ve­gel­se­ne re­pre­sen­te­rer også årets 12 må­ne­der og de 12 stjerne­teg­ne­ne. Å gjø­re sol­hil­sen er den per­fek­te må­ten å star­te en yoga­økt på, spe­si­elt ved sol­opp­gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.