Sol­hil­sen

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

4

Hold hen­de­ne på gul­vet, pust inn og ta et langt steg til­ba­ke med høy­re fot slik at høy­re kne og fot lig­ger på gul­vet. La bek­ke­net be­ve­ge seg frem­over, bøy ryg­gen og se opp. Fo­ku­ser på tøy­in­gen i lå­ret.

Start med å gjø­re 2–3 om­gan­ger og øk til opp­til 12 om­gan­ger

11

Pust inn og strekk deg frem og opp, og bøy krop­pen din bak­over med hånd­fla­te­ne mot hver­and­re.

2 Pust inn og strekk beg­ge hen­der over ho­det ditt. Vri hånd­fla­te­ne dine frem­over og hold ar­me­ne en skul­der­bred­de fra hver­and­re. Skyv hof­te­ne frem og bøy bak­over. Kjenn hvor­dan øvers­te del av ryg­gen tøyes.

3 Pust ut og bøy frem­over fra hof­te­ne til hen­de­ne lig­ger på mat­ta med fing­re­ne på lin­je med taer­ne. Om nød­ven­dig kan du bøye knaer­ne for å få hen­de­ne dine ned i gul­vet. Trekk brys­tet mot lå­re­ne.

1 Stå opp­reist med føt­te­ne sam­let. Sam­le hen­de­ne foran brys­tet. Pust helt ut og va­er opp­merk­som på fø­lel­sen mel­lom hånd­fla­te­ne. Hold bryst­bei­net løf­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.