HVA SIER GURUEN?

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Unn­gå å over­an­stren­ge deg, slapp av i hver po­si­sjon.

Bøy frem og til­ba­ke med for­sik­ti­ge be­ve­gel­ser, for best ef­fek­ten på rygg­ra­den. For­de­le­ne med sol­hil­sen er man­ge. Den:

Re­gu­le­rer pus­ten.

Gjør deg my­ke­re i rygg­ra­den og res­ten av krop­pen.

Hjel­per deg med å ut­vik­le men­tal fo­kus og kon­sen­tra­sjon.

Mot­vir­ker stiv­het i kropp og ledd.

Gir økt kropps­be­visst­het. Bi­drar til en fø­lel­se av gle­de og vel­be­hag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.