Å job­be i stil­lin­gen

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Når du er kom­for­ta­bel med fullt gjen­nom­ført po­si­sjon, kan du prø­ve va­ria­sjo­ner. Strekk ar­me­ne frem­over og legg hånd­fla­te­ne sam­men. Strekk taer­ne mot knaer­ne og hvil ar­me­ne på taer­ne. For­bli ak­tiv i stil­lin­gen for å få en dyp tøy­ing.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.