HVA SIER GURUEN?

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Dis­se tøy­in­ge­ne gjør hof­ter og kors­rygg my­ke­re, og for­be­re­der krop­pen på medi­ta­sjons­stil­lin­ger, bak­over­bøy og å bøye ho­det mot brys­tet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.