HVA SIER GURUEN?

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Hold ha­ken nede og strekk bei­na rett opp. Du kan bru­ke uli­ke hånd­stil­lin­ger. Sett hen­de­ne i gul­vet med hånd­fla­te­ne ned og sam­men, el­ler fold hen­de­ne med tom­le­ne og inn­si­den av hånd­led­de­ne ned.

4 Når du har byg­get opp styr­ke i kors­ryg­gen, vil du va­ere i stand til å løf­te bei­na høy­ere. Uan­sett hvil­ken høy­de du kan nå, skal du hol­de po­si­sjo­nen så len­ge den fø­les be­ha­ge­lig. Senk bei­na på ut­pust. Slapp av i bar­nets po­si­sjon el­ler kro­ko­dil­len...

Hold stil­lin­gen så len­ge det fø­les be­ha­ge­lig

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.