Halv­måne

BRA FOR: Be­ve­gel­se i hof­ter og rygg­rad

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - ANJANEYASANA

Det­te er en bak­over­bøy som kre­ver smi­dig­het og ba­lan­se. Be­gynn med å øve på trinn 1 og 2. Når du fø­ler at du mest­rer det­te, kan du fort­set­te med trinn 3.

po­si­sjo­ner Beslek­te­de Spa­gat (s 128-129) Du­en (s 132-133) 3 Pust inn, løft ar­me­ne over ho­det og bøy krop­pen for­sik­tig bak­over. Hold ar­me­ne rett og trekk al­bu­ene inn. Pust ut og bøy litt til. Hold po­si­sjo­nen i 5 pust og slipp den på ut­pust. Sett...

2 Senk hof­te­ne mot gul­vet, in­ha­ler og sett hånd­fla­te­ne mot hver­and­re som i bønn. Pust dypt to gan­ger og la hof­te­ne syn­ke litt dy­pe­re på hver ut­pust.

1 Stå i ut­falls­po­si­sjon, før høy­re fot frem mel­lom hen­de­ne dine og strekk venst­re bein bak­over. Senk hof­te­ne mens du sky­ter dem frem­over og løft brys­tet. Pust jevnt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.