Ka­me­len

BRA FOR: Bed­re be­ve­ge­lig­het i nak­ke, skuld­re og rygg

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - USTRASANA

Ka­me­len (en over­set­tel­se av or­det ustra) er en stor rygg­bøy som hjel­per mot stiv­het i øvre rygg og skuld­re. Den tøy­er også lår­musk­le­ne og sti­mu­le­rer for­døy­el­ses­sys­te­met, etter­som den tøy­er og mas­se­rer ma­gen og tar­me­ne.

Hold stil­lin­gen så len­ge det fø­les be­ha­ge­lig

po­si­sjo­ner Beslek­te­de Hju­let (side 126-127) 134) Dia­man­ten (side 2 Pust ut og bøy deg bak­over, skyv lår og hof­ter frem. Kjenn at det tøy­er i ma­gen. Bøy øvre del av rygg og strekk ho­det og nak­ken bak­over. Pust lang­somt 3–5 gan­ger og gå ut av...

3 Pust ut mens du strek­ker deg bak­over og ta tak i haele­ne mens du fort­set­ter å pres­se bryst og hof­ter opp og frem. Bøy ho­det til­ba­ke og se bak­over. Hold stil­lin­gen så len­ge det fø­les be­ha­ge­lig. Pust inn og bruk musk­le­ne i lå­re­ne, ba­ken og ma­gen for å...

1 Stå på knaer­ne med føt­te­ne og knaer­ne en hofte­bred­de fra hver­and­re. Støtt kors­ryg­gen med hen­de­ne dine. Fing­re­ne skal peke ned­over. Skyv hof­te­ne litt frem­over og pust jevnt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.