Hen­der til føt­ter

BRA FOR: Tøy­er bein- og lår­musk­ler

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - PADA HASTASANA

Dis­se be­ve­gel­se­ne gir en dyp tøy­ing av bein­mus­ku­la­tu­ren og lå­re­ne, sam­ti­dig som de strek­ker ryg­gen. Pada be­tyr fot og has­ta hånd. Øvel­sen gir en li­ten øk­ning i blod­til­før­se­len til hjer­nen og vir­ker opp­fris­ken­de. Her skal du ha ret­te bein og bøye krop­pen frem­over fra hof­te­ne. Om du er vel­dig stiv i lå­re­ne, kan du gjø­re trinn 2 med hen­de­ne pres­set mot veg­gen. Du kan stå med føt­te­ne en hofte­bred­de fra hver­and­re.

Hold stil­lin­gen så len­ge det fø­les

be­ha­ge­lig 2

Pust ut, bøy frem­over fra hof­te­ne og hold ryg­gen og ar­me­ne i en rett lin­je. Stå støtt på føt­te­ne med vek­ten jevnt for­delt, inn­si­den av lå­re­ne skal va­ere sam­men.

1 Stå med føt­te­ne sam­let. Pust inn og strekk ar­me­ne over ho­det med hånd­fla­te­ne frem­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.