Sta­ven

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Sitt med bei­na rett ut foran deg, med føt­te­ne sam­let, ank­le­ne flek­set og tær­ne pe­ken­de opp mot ta­ket. Hvil hen­de­ne el­ler fin­ger­tup­pe­ne på gul­vet ved si­den av hof­te­ne, med fin­ger­tup­pe­ne vendt fram­over.

l Sjekk at knær­ne ven­der rett opp­over og at føt­te­ne er ba­lan­sert på midt­en av hæ­le­ne. Så, når du fø­ler deg klar, for­leng deg gjen­nom fot­bal­le­ne, spre tær­ne og strekk deg gjen­nom ro­ten av stor- og lille­tær­ne. Løft fot­bu­ene og dra yt­ter­si­de­ne av føt­te­ne en anel­se mot krop­pen.

l Rull inn­si­den av lå­re­ne ned­over og inn­over for å åpne kors­bei­net, og flytt vek­ten litt for­over, for å hvi­le på for­si­den av sitte­knu­te­ne. Hvis du mer­ker at ryg­gen krum­mer seg, sitt mot en vegg, el­ler løft ba­ken ved å sit­te på en lav blokk.

l Med bek­ke­net i nøy­tral stil­ling, skyv ned gjen­nom hen­de­ne for å for­len­ge deg ut av bek­ke­net, trekk nav­len inn mot rygg­ra­den og trekk skul­der­bla­de­ne ned og bak. For­leng nak­ken og strekk deg gjen­nom top­pen av ho­det.

l Pust ned i ma­gen i 20 til 30 se­kun­der og slipp ro­lig.

Iy­en­gar sier … Dan­dasa­na er den grunn­leg­gen­de sit­ten­de po­si­sjo­nen for alle for­over­bøy­er. Å prak­ti­se­re den­ne asana­en bi­drar til å øke vilje­styr­ken og frem­me fø­lel­ses­mes­sig sta­bi­li­tet.

For­de­ler: l Kon­sen­tre­rer sin­netl Styr­ker mage­or­ga­ne­nel Styr­ker rygg og bein l Styr­ker kjer­nen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.