Lavt ut­fall med kne ned

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Fra stå­en­de: Bøy deg fram­over og legg hen­de­ne på hver side av føt­te­ne. La venst­re bein gli bak­over og senk deg ned på kne­et og over­si­den av fo­ten. Til­pass høy­re fot om nød­ven­dig, slik at kne­et er over an­ke­len. Spre tær­ne på høy­re fot og løft fot­buen.

l Pust inn og løft over­krop­pen så den blir lodd­rett, stikk hale­bei­net inn­un­der deg, rett opp hof­te­ne og trekk nav­len inn mot rygg­ra­den. Idet du pus­ter ut, synk inn i hof­te­ne.

l Fold hen­de­ne med peke­fing­re­ne pe­ken­de fram­over og pust inn idet du fø­rer ar­me­ne fram­over og over ho­det.

l Ta fem til ti dype ånde­drag ned i ma­gen. Senk de­ret­ter hen­de­ne og plas­ser dem på hver side av for­res­te fot. Før bakre fot fram og rett sak­te opp rygg­ra­den for å ven­de til­ba­ke til stå­en­de. Gjenta på den and­re si­den.

Tips

Hvis du har øm­tå­li­ge knær, brett lang­si­den av mat­ten el­ler hvil bakre kne på et sam­men­bret­tet tep­pe.

For­de­ler: l Bed­rer ba­lan­sen l Vir­ker sti­mu­le­ren­de l Styr­ker bei­nal Åp­ner hofte­ledds­bøy­e­r­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.