Bå­ten

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Sitt på mat­ten, bøy knær­ne, løft føt­te­ne opp fra gul­vet og ta tak i bak­si­den av lå­re­ne med hen­de­ne.

l Trekk nav­len inn mot rygg­ra­den og len deg til­ba­ke for å ba­lan­se­re på sitte­knu­te­ne. Ta noen få ånde­drag her, før du løf­ter bei­na til leg­ge­ne er pa­ral­lel­le med gul­vet.

l Hvis du er kom­for­ta­bel her, strekk

ut ar­me­ne og hold dem pa­ral­lel­le med gul­vet. Ta noen få ånde­drag til og løft ar­me­ne, og hvis du fø­ler deg ba­lan­sert, strekk ut bei­na for å føre krop­pen inn i en «V»-fa­song.

l Trekk skul­der­bla­de­ne ned og til­ba­ke og hold ma­gen en­ga­sjert, men føt­te­ne av­slap­pet. Ta opp­til fem ånde­drag før du slip­per på en ut­pust.

Tips

Trekk skul­der­bla­de­ne ned og til­ba­ke og løft kors­ryg­gen. Pass på at du en­ga­sje­rer mage­musk­le­ne for å støt­te rygg­ra­den.

For­de­ler: l Øker kon­sen­tra­sjo­nen l Lind­rer stress l Styr­ker mage­musk­le­nel Styr­ker rygg­musk­le­ne

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.