Lavt­fly­ven­de dra­ge

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Fra Lavt ut­fall med kne ned (s. 56), sett høy­re fot pa­ral­lelt med kan­ten av mat­ten, og plas­ser hen­de­ne mot inn­si­den av frem­re fot.

l Sjekk at høy­re kne er rett over an­ke­len, klem det inn i midt­lin­jen og press ned gjen­nom ro­ten av stor- og lille­tær­ne.

l Strekk deg gjen­nom bakre hæl og hold lå­ret løf­tet, så, med en arm om gan­gen, senk deg ned på un­der­ar­me­ne, med fing­re­ne spredt og lang­fing­re­ne pe­ken­de mot for­si­den av mat­ten. Sjekk at al­bu­ene er rett un­der skuld­re­ne.

l Press ned gjen­nom un­der­ar­me­ne så du ikke syn­ker inn i skuld­re­ne, og dra skul­der­bla­de­ne ned og til­ba­ke for å ska­pe plass rundt øre­ne. Stram ma­gen, pust dypt ned i ma­gen el­ler rett pus­ten mot even­tu­el­le stram­me om­rå­der i lys­ken, og hvil i stil­lin­gen i tre til fem mi­nut­ter. Slipp opp på en ut­pust og gjenta på den and­re si­den.

Tips

Kom inn i stil­lin­gen ved å hvi­le un­der­ar­me­ne på en pute el­ler blokk, og fjern dem etter som du blir my­ke­re.

For­de­ler: l Åp­ner hof­te­ne dyptl Strek­ker lår­musk­le­ne og hofte­ledds­bøy­e­r­nel Åp­ner lys­ken l Lind­rer isjias Meri­dia­ner Nyre, mage, milt, le­ver og galle­blæ­re

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.