Pra­nay­a­ma

Yoga i hverdagen - - Iyengar -

UJJAYI-PUST

n Ligg i Av­slap­nings­stil­ling (s. 47), lukk øyne­ne og bruk et øye­blikk på å la sin­net og pus­ten roe seg. Så, på nes­te inn­pust, fore­still deg en fin, gyl­len lyst­råd som fil­tre­res ned fra him­me­len og kom­mer inn foran i stru­pen din. Føl at den vand­rer til bak­si­den av stru­pen, og på ut­pust, føl ly­set fly­te opp fra bak­si­den av stru­pen til for­si­den og til him­me­len igjen. Fort­sett å pus­te på den­ne må­ten i noen få mi­nut­ter, og la myk­het og ro sen­ke seg rundt deg.

n Så kom­mer du deg opp i en kom­for­ta­bel sit­ten­de stil­ling, blir stil­le igjen og fort­set­ter å dra lyst­rå­den mot stru­pen din, den­ne gan­gen fra ho­ri­son­ten i ste­det for him­me­len. La en fø­lel­se av still­het om­gi deg en stund til, og la for­sik­tig pus­ten ven­de til­ba­ke til det nor­ma­le.

n Til slutt åp­ner du for­sik­tig lep­pe­ne og pus­ter inn og ut gjen­nom mun­nen, den­ne gan­gen med å lage en myk «haaa»lyd idet du gjør det, noe som vil luk­ke stru­pen en anel­se, nøk­kel­hand­lin­gen i Ujjayi. Fort­sett litt til, pust ro­lig, slik at bare en som sit­ter nær deg kun­ne hørt «haaa»ly­den. Så slip­per du for­sik­tig og åp­ner sak­te øyne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.